Siirry sisältöön
Karppi

ACQUA, sopimusehdot tekninen sivuston ylläpito

Nämä sopimusehdot on päivitetty 4.10.2022


Sivuston tekninen ylläpito

  • Turvallisuus- ja toimivuuskriittisten päivitysten tekeminen sivustoilla arkipäivisin välittömästi päivitystarpeen tultua esille.
  • Sivuston vakavien virhetilanteiden korjaaminen mahdollisimman pian ongelmatilanteen tultua esille. Mahdollisia virhetilanteita: sivuston kaatuminen, hakkerointitilanteiden korjaus, päivityksistä johtuvat virhetilanteet. Jos sivusto hakkeroidaan siten, että tiedostot ovat saastuneet, se tulee puhdistuttaa kolmannella taholla ja asiakas vastaa kustannuksista.
  • Normaalit ohjelmistopäivitykset verkkosivustolla 1-2 kertaa viikossa: Päivitykset käytetyissä ohjelmistoissa tehtyjen muutosten jälkeen nopeasti, testatusti ja mahdolliset virhetilanteet ennakoiden. Palvelun tuottaja (ACQUA) arvioi ohjelmistopäivitysten kiireellisyyden.
  • Verkkopalvelun toiminnan optimointi: välimuistien ja tietokantojen siivoaminen, sisällön optimointi mahdollisimman nopeaksi (tarvittaessa kuvien tai muiden sisältöjen optimointia)
  • Päivittäiset backupit ja niiden palauttaminen tarvittaessa.
  • Turvallisuuden seuranta ja muutokset sivustoon tarvittaessa.
  • Tuki sivustoon liittyvien teknisten kysymysten kanssa (asiakkaan omat muutokset sivustolla eivät liity tuen piiriin)
  • Kevyt SEO-seuranta sivuston keskeisillä hakutermeillä (osana kuukausiraporttia asiakkaan halutessa)
  • Palvelinympäristön seuranta: Palvelimella ilmenevistä ongelmista (esim. palvelimen pitkäaikainen toimimattomuus, muut tekniset ongelmat) raportoiminen asiakkaalle ja palvelimen ylläpitoon yhteydenottaminen. Palvelinongelmien korjauksen aikataulu ja kustannukset sovitaan erikseen.

Ylläpidossa käytetään seuraavia testattuja, hyvin ylläpidettyjä ja osin maksullisia työvälineitä, jotka ovat omien alueidensa markkinajohtajiin lukeutuvia. Palvelun tuottaja saa vaihtaa työvälineitä, jos niiden toiminnassa ilmenee puutteita tai markkinoille tulee tehokkaampia tai turvallisempia vaihtoehtoja. ACQUA konsultoi asiakasta mahdollisista muutostarpeista.

Teknisen tuen hintaan sisältyy kerran kuukaudessa pieni muutostyö, enintään 10 minuutin työpanoksella. Muutostyö voi olla teksti- tai kuvamuutos, tiedoston linkittäminen tms. Rakenteisiin ja ulkoasuun tehtävät muutokset hinnoitellaan tuntihinnalla eivätkä ne sisälly ylläpitopakettiin.


Verkkopalvelin

Tämä kohta koskee niitä asiakkaita, joiden sivusto sijaitsee ACQUAn tarjoamalla verkkopalvelimella. ACQUAn palvelimina ovat pilvipalvelimet SiteGroundilla (palvelimen sijainti Hollanti, EU, 4.10.2022). Palvelun tuottaja pidättää oikeuden muuttaa palvelimiin liittyviä sopimuksiaan palvelun laadun takaamiseksi. Palvelun tuottajan vastuulla on huolehtia, että palvelimet ovat korkealaatuiset, turvalliset ja riittävän hyvin resursoidut. Jos asiakkaan sivusto todetaan laadultaan sellaiseksi, että se vaatii oman palvelimensa, palveluntarjoaja konsultoi asiakasta.


Laskutus

Laskutus 6 kuukauden jaksoissa ennakkoon, laskutusjaksot ovat toukokuu-lokakuu ja marraskuu-huhtikuu. Tarvittaessa laskutusaikataulu sovitaan erikseen. Maksuaika 14 päivää.


Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuksen irtisanomisaika on asiakkaan puolelta 1 kuukausi, palveluntarjoajan puolelta 2 kuukautta. Irtisanomiselle ei tarvita erillistä perustetta. Palvelun hinta tarkastetaan kerran vuodessa 1. maaliskuuta ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaille. Keskeytetyn sopimuskauden maksuja ei palauteta asiakkaalle.

 

Vieritä ylös