Opiskelua tehokkaasti tukeva kurssiympäristö


Hyvinkin rakennettu kurssi kärsii siitä, jos sen suorittaminen ei ole tehty helpoksi ja intuitiiviseksi. LearnDashin kehittäjät ovat panostaneet erityisen paljon juurikin oppimiskokemukseen ja ammentaneet uusinta tutkittua tietoa verkko-oppimisesta. Niinpä oppimiskokemus LearnDashissä on ensiluokkainen ja tekee opittavan hahmottamisesta ja opintojen etenemisen seurannasta helppoa.

Fokus-moodi

LearnDashissä voit asettaa kurssin suorittamisen ns. fokus-moodiin, jolloin kurssinäkymästä suljetaan pois kaikki häiriötekijät, kuten sivuston muu navigointi. Tämä näkymätyyppi auttaa kurssilaista keskittymään oppimaansa parhaiten, eikä houkutusta seikkailla pois kurssinäkymästä ole. Opiskelun etenemistä on myös helppo seurata ja kurssin eri osioiden välillä on helppo navigoida. Sivupohjan asettelu on toteutettu siten, että itse sisällölle on varattuna reilusti tilaa eikä kurssinavigointikaan häiritse itse asiaan keskittymistä. Fokus-moodi on ACQUAn kurssisivustoilla oletuksena kaikille kursseille.

Omat värisi ja fonttisi

Kurssinäkymä saadaan muokattua helposti oman brändisi mukaiseksi vaihtamalla värit ja fontit sekä logo omiksesi. Näkymän perusasettelu on aina sama ja sen etuna on myös se, että jos kurssilaisesi on jo aiemmin käyttänyt LearnDash-alustaa, on opiskelu sivustollasi hänelle helppoa.