Kurssisisältöjen jakaminen ajoitetusti on helppoa

Verkkokursseilla tyypillistä on se, että kurssin sisältö avataan kurssilaiselle katsottavaksi ajastetusti. LearnDash tarjoaa useita eri vaihtoehtoja materiaalien hallintaan.

Vapaa suoritustapa, viive ilmoittautumisesta tai viive edellisen osion suorittamisesta

Voit asettaa kurssien sisällöt näkyviksi moduulitasolla. Voit halutessasi avata koko kurssin kurssilaiselle näkyväksi heti kurssille kirjautumisen jälkeen. Tällöin kurssilainen saa suorittaa kurssin omassa tahdissaan vaikkapa lopusta alkuun tai vain jonkin häntä kiinnostavan moduulin kokonaisuudesta.

Voit myös halutessasi ajastaa eri moduulit näkyviksi eri aikavälein. Moduuli saattaa avautua vaikkapa vasta tiettynä päivämääränä tai voit ajastaa ne avautumaan suhteessa toisiinsa esimerkiksi 7 päivän väliajoin.

Ajastaminen on asia, jota sinun kannattaa miettiä kunnolla kurssiasi suunnitellessa. Kannattaa pyrkiä mahdollisimman yhtenäiseen ja selkeään kokemukseen opettamisessa.